Rodinná liečba


rodinna liecbaAni presne neviem, kedy vo mne skrsla myšlienka na typ rodinnej liečby. Možno, keď som na seminári asi pred 15 rokmi počul ideu, že je lepšie liečiť aj matku, nielen dieťa. No táto myšlienka bola veľmi hmlistá a neurčitá, dôkazy priniesla až homeopatická prax. Boli prípady, ktoré sa komplikovali a ktoré nie.

Zaujímavé bolo, že prípady, ktoré boli liečené v rámci celej rodiny, boli úspešné, ktoré nie, tam boli komplikácie a málo empatie, energie, pochopenia a porozumenia. Rodinná liečba navodzuje viac otázok, nielen o homeopatii, ale aj o stave spoločnosti.

 

Vplyv liečby rodiča na neliečené dieťa

Začal som si všímať vplyvu liečby rodiča na neliečené dieťa a výsledky môjho bádania boli úžasné, minimálne prekvapujúce, pre civilizovaného človeka až neuveriteľné. Dieťa sa zlepšilo často bez toho, že by som ho čo len videl.

 

Vplyv liečby medzi dospelými

Po tomto objave som začal skúmať vplyv liečby medzi dospelými. Samozrejme, nebolo to tak výrazné, no vplyv na neliečenú osobu smerujúci od osoby liečenej, bol tiež evidentný. Podobne ako u detí, len nie tak silný a bol možný aj rušiaci vplyv od neliečenej osoby smerom k osobe liečenej. No nič dramatické. Viac príkladov preukázalo zmenu stavu k horšiemu u osoby neliečenej, ktorá sa odsťahovala od osôb, u ktorých prebiehala moja liečba čistou homeopatiou.

Je zaujímavé, že tieto objavy urobí jedinec bez dotácií a kšeftári, čo namiesto pomoci trpiacim, len vyhľadávajú možnosti nezaslúženého zárobku, miesto venovania vyzbieraných peňazí na výskum. Naopak len sa venujú zveľadovaniu kultu svojej osoby, čo do homeopatie vôbec nepatrí.
Ani sa niet čo čudovať, výsledky mojich výskumov sú podmienené poctivou prácou na každom jednom pacientovi bez rozdielu a predpisovaním čo možno najpresnejších liekov.

Ak sa človek venuje homeopatii naplno a obetuje jej celý svoj život, zaručene ho urobí šťastným, napriek útokom ľudí posadnutých zlom. Naopak, tieto nešťastné osoby začne chápať ako skúšky jeho tolerancie a chcel by som týmto vysloviť veľké porozumenie, ktoré prechovávam k trpiacim, ktorí sú tak nešťastní, že pociťujú potrebu ubližovať. Prajem im, aby čo najskôr nastúpili cestu pomoci druhým, lebo inak sa ich stav nezlepší.


 

Prejsť do Ja o homeopatii v televízii