OČKOVANIE


Dr Don Hamilton (Homeopatická léčba psů a koček)

U akutních nemocí nemoc vytváří samotná infekce. Tyto akutní infekce se mohou rozvinout jen u jedinců s náchylností na příčinný organizmus, ale většinou infekci nepředcházejí žádné symptomy. Prevence je proto te-oreticky možná pomocí očkování. Není zcela jasné, zda se to opravdu stane. Když zkoumáme krátkodobé rámce a úzké výseky populace, zdá se, že redukce v akutní nemocí vyplývá ze zahájení očkovacího programu. Rozšíření těchto časových a početních oken však vyvrací důvěru danou vakcínám. Podívejme se na lidské nemoci jako na příklad, protože údaje jsou mnohem úplnější než u zvířecích nemocí. Podívejte se na následující tabulky pro spalničky, černý kašel (pertusse) a dětskou obrnu.

Tabulky přetištěné se svolením z Vaccines: Are They Really Safe and Effective? (New Atlantean Press) © Neil Z. Miller.

 

očkovanie

očkovanie-homeopatia

očkovanie-umrtnost


POCHYBNOSTI O OČKOVÁNÍ  •  PROČ KAŽDOROČNĚ OČKUJEME, KDYŽ TO NENÍ NEZBYTNÉ?  •  OČKOVÁNÍ ZABRAŇUJE NEMOCEM, NE?

MŮŽE OČKOVÁNÍ ZPŮSOBIT PROBLÉMY?  •  OČKOVÁNÍ: NAHRAZENÍ NEMOCI AKUTNÍ NEMOCÍ CHRONICKOU  •  JAK MŮŽE OČKOVÁNÍ ZPŮSOBIT NEMOC?

OČKOVÁNÍ A POŠKOZENÍ MOZKU  •  JAKÉ KROKY BYSTE MĚLI PODNIKNOUT S TĚMITO INFORMACEMI?  •  JESTLIŽE SE PŘESTO ROZHODNETE OČKOVAT, JAKÉ VAKCÍNY BYSTE MĚLI POUŽÍT?

POZNÁMKA K OČKOVÁNÍ A HOMEOPATICKÉ PREVENCI  •  HOMEOPATICKÁ PREVENCE