POCHYBNOSTI O OČKOVÁNÍ PROČ KAŽDOROČNĚ OČKUJEME, KDYŽ TO NENÍ NEZBYTNÉ? OČKOVÁNÍ ZABRAŇUJE NEMOCEM, NE?

MŮŽE OČKOVÁNÍ ZPŮSOBIT PROBLÉMY? OČKOVÁNÍ: NAHRAZENÍ NEMOCI AKUTNÍ NEMOCÍ CHRONICKOU JAK MŮŽE OČKOVÁNÍ ZPŮSOBIT NEMOC?

OČKOVÁNÍ A POŠKOZENÍ MOZKU JAKÉ KROKY BYSTE MĚLI PODNIKNOUT S TĚMITO INFORMACEMI? JESTLIŽE SE PŘESTO ROZHODNETE OČKOVAT, JAKÉ VAKCÍNY BYSTE MĚLI POUŽÍT?

POZNÁMKA K OČKOVÁNÍ A HOMEOPATICKÉ PREVENCI HOMEOPATICKÁ PREVENCE


OČKOVÁNÍ A POŠKOZENÍ MOZKU


Harris Coulter napsal knihu s názvem Vaccination, Social Violence and Criminality (Očkování, společenské násilí a kriminalita), v níž předkládá teorii o tom, že očkování způsobuje psychologické a behaviorální změny u lidí. Vzhledem k tomu, že považuji postencefalitický syndrom dr. Coultera za dost přesvědčivý, rozhodl jsem se podívat se, jesli zvířata poskytují nějaký důkaz na podporu této teorie. Dospěl jsem k závěru, že tento syndrom by mohl vysvětlit mnohé z problémů abnormální ho chování, které vidíme u zvířat, včetně strachu, touhy po samotě, agresi, hněvu, neschopnosti navazovat vztahy s druhými, neklidu a hypersexuálního chování (nymfomanie, satyriázy a masturbace – i u vykastrovaných zvířat).

Vidíme také zvířata s fyzickými stavy, které dr. Coulter spojuje s očkováním. K těmto stavům patří paralytické stavy, astma, křeče, kožní alergie vývojové problémy a nechutenství.

Rád bych krátce předvedl jiný případ, který docela dobře zapadá do hypotézy dr. Coultera. Dolly je fena kokršpaněla, které bylo devět let, kdy jsem poprvé poskytoval rady kvůli jejímu stavu. Měla vážné neurologické problémy včetně křečí, duševního zmatení a špatné schopnosti ve vztazích s opatrovníky. Často „uvázla“ v koutě, to znamená, že strčila hlavy do kouta nebo jiného malého prostoru, jako je židle a konec stolu, a nedokázala najít cestu ven. Ochrnuly jí faciální nervy na jedné straně, což způsobovalo potíže při pití a konzumaci potravy. To je zajímavé v tom, že poškození kraniálního nervu je další část postencefalitického syndromu.

Hlavním prvkem pro mě ve spojení jejího případu s očkováním bylo, že když byla očkována, stala se na několik dnů hyperaktivní. Při jedné příležitosti seskočila v tomto bláznivém stavu z výšky téměř půldruhého metru. Jiné symptomv ukazující na očkování, byly zesíleny a vykazovala i popraskaný čenich a polštářky na tlapkách, což jsou symptomy akutní psinky.

Naštěstí Doliv reagovala velmi výrazně na homeopatickou léčbu. Nejprve jsem vyzkoušel lék Helleboruss minimálním zlepšením. Poté, po jediné dávce Nux moschta vysoké potence, Dollyina opatrovnice poznamenala: „Bvlo to, jako by se probudila ze sedmiletého komatu.“