POCHYBNOSTI O OČKOVÁNÍ PROČ KAŽDOROČNĚ OČKUJEME, KDYŽ TO NENÍ NEZBYTNÉ? OČKOVÁNÍ ZABRAŇUJE NEMOCEM, NE?

MŮŽE OČKOVÁNÍ ZPŮSOBIT PROBLÉMY? OČKOVÁNÍ: NAHRAZENÍ NEMOCI AKUTNÍ NEMOCÍ CHRONICKOU JAK MŮŽE OČKOVÁNÍ ZPŮSOBIT NEMOC?

OČKOVÁNÍ A POŠKOZENÍ MOZKU JAKÉ KROKY BYSTE MĚLI PODNIKNOUT S TĚMITO INFORMACEMI? JESTLIŽE SE PŘESTO ROZHODNETE OČKOVAT, JAKÉ VAKCÍNY BYSTE MĚLI POUŽÍT?

POZNÁMKA K OČKOVÁNÍ A HOMEOPATICKÉ PREVENCI HOMEOPATICKÁ PREVENCE


POZNÁMKA K OČKOVÁNÍ
A HOMEOPATICKÉ PREVENCI


Rozepře mezi těmi, kdo zastávají očkováni, a těmi, kdo jsou proti ní anebo k ní mají alespoň výhrady, trvá již mnoho let. Ortodoxní názor je, že očkování pomohlo vymýtit životu nebezpečné choroby, jako jsou pravé neštovice nebo tuberkulóza. Věří se také, že očkování pomáhá kontrolovat nemoci jako tetanus, spalničky a černý kašel. stejně jako epidemie chřipky, která nese riziko vyvolání závažnějších komplikací (zvláště u starších lidí).

Tato krátká stať se týká především očkování proti spalničkám, příušnicím. zarděnkám a černému kašli. V naší praxi jsme se setkali právě s těmito a ne s jinými nemocemi, proti kterým se obvykle doporučuje očkovat.

Cílem této knihy není do hloubky probírat argumenty „pro a proti“ očkování. Nakonec musí rodiče sami rozhodnout podle toho, k jakému názoru se více kloní. V případě nejrozšířenějších nakažlivých dětských onemocnění homeopatie znovu a znovu ukazuje, že je velmi účinná. Většina z vás, kdo čtete tuto knihu si pravděpodobně pamatujete, že jste prodělali spalničky, nechodili jste do školy a pak jste se tam vrátili bez větších problémů. Některé myšlenkové proudy zastávají názor, že když děti prodělají nakažlivou nemoc, posílí to jejich organismus a pomůže rozvoji imunitního systému. Jsou však děti, které na očkování reagují velmi špatně. Komplikace dnes nastávají především u dětí, které mají celkově slabší konstituci, špatnou výživu, anebo žijí ve znečištěném prostředí.

Přes sto let homeopate bedlivě pozorují své pacienty a jejich individualitu, všímají si. co na ně má jaký vliv. Mnohokrát se zjistilo, že se akutní nebo chronické onemocnění objevilo právě v době, kdy byla osoba poprvé očkována proti určité nemoci. V naší praxi jsme svědky opakovaných horeček, zánětů uší, kašle a nachlazení, které se začaly objevovat po očkování DPT, MMR a dalších. Dítě těmito symptomy před očkováním netrpělo. Bohužel se neprovádí téměř žádný výzkum k potvrzení nebo vyvrácení argumentů pro nebo proti očkování. Místo toho existují důkazy z kartoték případů jednotlivých homeopatů.

I když existuje řada homeopatických léku používaných pro preventivní léčbu, nebyl proveden žádný oficiální výzkum k ověření závěru homeopatů.

Mnoho homeopatů si ověřilo, že preventivní léky uvedené níže jsou v době epidemií účinné. Ne vždy tyto léky nemoc přímo odvrátí, ale velmi sníží intenzitu symptomů a závažnost komplikací v porovnání s průběhem nemoci u ostatních děti, kterým nebyl podán homeopatický preventivní lék.

Někteří homeopate nechtějí leky podávat profylaticky (jako preventivní prostředek). Raději vyčkávají, dokud se nemoc neobjeví, a předepisují na základe individuálních symptomů, které se objevují. Toto rozhodnuti závisí do značné míry na individuálním rozhodnutí vás a vašeho dětského lékaře.

Pokud se o problematiku očkování zajímáte, existují knihy a organizace (například knihy Očkování – obchod se strachem nebo Problémy s očkováním), které vám mohou pomoci rozhodnout se.