HISTÓRIA


Samuel Hahnemann a medicína

V 19. storočí, pri vypuknutí epidémie cholery, francúzska vláda povolala Hahnemanna a ten
liečil polovicu pacientov. Zo 150 ľudí mu zomreli dvaja 80-roční, ostatní prežili bez
následkov. Zvyšok napriek obetavej práci doktorov utrpel polovičné straty a preživšia
polovica sa musela vyrovnávať s ťažkými vedľajšími účinkami chemickej liečby. Samuel
Hahnemann za toto dostal medailu za chrabrosť od francúzskej vlády. Podobných akcií mal
po celej Európe viac, čím vyvolal nenávisť v najvyšších kruhoch oficiálnej medicíny.

História homeopatie v Indii

Už za pár desaťročí od Hahnemannovho objavu získala homeopatia rovnocenné postavenie s
ayurvedou, ktorá má tradíciu 6000 rokov. Dokonca pán Mahátma Gándhí vyhlásil o
homeopatii, že je to medicína, ktorá pôsobí, ako má a na všetkých úrovniach. Z Indie sú
známe vynikajúce výsledky pri liečbe HIV.

História homeopatie v Usa

Na prelome 19. a 20. storočia zaznamenala homeopatia v USA nebývalý rozmach. Výrazné
osobnosti, ktoré sa o to zaslúžili, boli hlavne James Tyler Kent a Constantine Hering.
Milionárskym rodinám začali krachovať lekárne, pretože ľudia už ich odporné jedy
nepotrebovali. Je len pochopiteľné, že podľa zvrátenej logiky sa zasadili o zrušenie
homeopatie a kruté prenasledovanie homeopatov, čo sa rozšírilo do celého sveta a v rôznych
podobách pretrváva dodnes.

 

historia


VZESTUP A PÁD HOMEOPATIE V 19. STOLETÍ  •  VZKŘÍŠENÍ HOMEOPATIE VE 20. STOLETÍ  •  HISTORICKÝ POHLED  •  HOMEOPATIE VE STARÝCH DOBÁCH

VĚDA HOMEOPATIE  •  HAHNEMANN ZAČÍNÁ REVOLUCI  •  MINIMÁLNÍ DÁVKA  •  ORGANON A JINÁ DÍLA  •  ÚSPĚCHY PŘI LÉČENÍ CHOLERY

HAHNEMANNOVI POKRAČOVATELÉ  •  DEVATENÁCTÉ STOLETÍ  •  DVACÁTÉ STOLETÍ  •  HOMEOPATIE VE SVĚTĚ V SOUČASNÉ DOBĚ  •  DRUHÉ SIMILIUM