VZESTUP A PÁD HOMEOPATIE V 19. STOLETÍ VZKŘÍŠENÍ HOMEOPATIE VE 20. STOLETÍ HISTORICKÝ POHLED HOMEOPATIE VE STARÝCH DOBÁCH

VĚDA HOMEOPATIE HAHNEMANN ZAČÍNÁ REVOLUCI MINIMÁLNÍ DÁVKA ORGANON A JINÁ DÍLA ÚSPĚCHY PŘI LÉČENÍ CHOLERY

HAHNEMANNOVI POKRAČOVATELÉ DEVATENÁCTÉ STOLETÍ DVACÁTÉ STOLETÍ HOMEOPATIE VE SVĚTĚ V SOUČASNÉ DOBĚ DRUHÉ SIMILIUM


HOMEOPATIE VE SVĚTĚ V SOUČASNÉ DOBĚ


Homeopatie je populární v mnoha asijských zemích – od Pákistánu, Bangladéše a Nepálu až po Srí Lanku. V Indii má homeopatie v současné době plnou podporu vlády, je oficiálně uznávána jako samostatný lékařský obor a rychle se rozviji. Indie je stát s největším počtem homeopatických nemocnic na světě, pracuje tam na plný úvazek 300 000 homeopatů (70 000 z nich je registrováno státem), funguje tam čtyřicet homeopatických lékařských škol s čtyřletým až šestiletým studijním programem a vzkvétá tam i publikační činnost.
Homeopatie je v současné době rozšířená po celé Evropě. V některých zemích, například ve Španělsku, na Islandu a v Dánsku, je však jen málo rozvinutá. V jiných státech, kupříkladu ve Francii, je o homeopatii veliký a stále rostoucí zájem. Homeopatické léky jsou volně k dostáni ve většině lékáren a v některých nemocnicích pracuji homeopatičtí poradci. Ve Francii bylo podle zákonů z Napoleonovy doby zakázáno používání všech potenci vyšších než 30C a díky tomu se tam vyvinul složitý způsob používání nižších potencí, například stejný lék v potenci 3C, 4C a 5C se používá k léčení různých obtíží. Francouzská škola také zastává podávání několika léků současně a tím se odklání od klasického holistického přístupu. Ve Francii je několik vynikajících laboratoři, kde se vyrábí vysoce kvalitní léky.
V Německu, v zemi svého zrodu, je homeopatie velice populární a praktikuje ji několik tisíc homeopatů, ale němečtí homeopate stejně jako Francouzi s velkou oblibou kombinují léky. Někdy používají až 20 různých léků zároveň.
Není známo, do jaké míry je homeopatie rozvinutá v zemích bývalého Sovětského svazu, určitě je však zastoupena ve velkých městech. V roce 1935 zde byl vydán oficiální dekret, podle kterého mohou lékaři předepisovat alopatické i homeopatické léky dle vlastního výběru.
Homeopatie je velmi uznávaná v mnoha jihoamerických zemích, v popředí stojí Mexiko, Argentina a Brazílie. V každé z těchto zemí praktikuji tisíce homeopatů a jejich práce je na vysoké úrovni.
V Austrálii a na Novém Zélandu se zájem o homeopatii velmi rychle šíří, provozují ji jak lékaři tak profesionální homeopaté.
Menší množství nadšených homeopatů praktikovalo také v Jižní Africe, v roce 1974 však byly podle parlamentního zákona zavřeny homeopatické školy (podobně jako na počátku dvacátého století v USA). Přestože tam není homeopatie oficiálně uznávaná, několik homeopatů provozuje svou praxi i nadále.
V arabských státech se homeopatie neprosadila. Začíná získávat popularitu v Izraeli.
Profesionální homeopat George Vithoulkas, autor knihy Homeopatická věda, pochází z Řecka. Tento muž otevřel v Athénách homeopatickou kliniku a školu. Klinika má velice dobré jméno, je v provozu již dvacet let a během té doby se tam léčily stovky tisíc pacientů. Vithoulkas se zabývá jak problémy souvisejícími se způsobem působení homeopatických léků, tak otázkami spíše metafyzického charakteru. Jeho přístup je ryze klasický, vychází z učení Hahnemanna a Kenta a během své praxe vypozoroval a zaznamenal spoustu informací. Po jazykové stránce zmodernizoval Kentovo repertorium a učinil je tak přístupnějším. Také se zaměřil na mentální a emocionální stavy, které interpretoval novým způsobem z hlediska moderní psychologie a neocenitelným způsobem tak přispěl k rozvoji homeopatie. Své obrazy léků nazývá „esence“, vydání jeho Materie medici je nadšeně očekáváno.

HOMEOPATIE VE VELKÉ BRITÁNII V SOUČASNÉ DOBĚ

Na sklonku devatenáctého století a počátkem století dvacátého byly otevřeny homeopatické nemocnice v Bristolu, Liverpoolu, Glasgow, Tunbridge Wells a v Londýně a v roce 1946. kdy byla zavedena státní zdravotní péče, byla homeopatie uznána jako oficiálně schválená léčebná metoda. Je zřejmé, že se nerozšířila natolik. aby se stala skutečným konkurentem klasické medicíny, v současné době však popularita homeopatie ve Velké Británii prudce stoupá. Stále se provozuje v rámci státní zdravotní péče ve zmíněných pěti nemocnicích a praktikují ji také obvodní lékaři, ale vzhledem k omezené době potřebné k vyšetření předepisují často kromě homeopatických léků i antibiotika pro případ, že by homeopatika nezabrala.
Profesionální homeopaté mají soukromé ordinace a mnozí z nich pracují i na klinikách, kde se téměř bezplatně léčí chudí lidé. Homeopatická společnost, organizace, která v této zemi reprezentuje profesionální homeopaty, pozvedla homeopatickou praxi na vysokou úroveň. Od roku 1974, kdy byla založena malým počtem Členů, počet registrovaných homeopatů (kteří si za jménem píší titul RSHom.) každoročně stoupá. V současné době je v Británii přinejmenším šest homeopatických vysokých škol (college – vysoká škola neuniverzitního typu), které každý rok vystuduje několik set profesionálních homeopatů.